Gabiony plecione

Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Wykonane są z siatki heksagonalnej o oczkach sześciokątnych z drutów łączonych przez skręcanie. Do ich produkcji używa się drutów grubocynkowanych* lub drutów najnowszej generacji pokrywanych tzw. alucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). Wszystkie rodzaje drutów mogą być dodatkowo pokryte warstwą tworzywa PCV, co wzmacnia odporność na korozję i podnosi walory estetyczne. Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem. 

Siatki produkuje się i formuje w skrzynie, materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

* Wszystkie druty mają minimalną powłokę cynku 240 g Zn/m2


ZASTOSOWANIE:

    •    budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
    •    wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
    •    ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
    •    powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
    •    konstrukcyjne elementy nabrzeży,
    •    wzmacnianie dróg.

    ZALETY:

    •    łatwość montażu,
    •    przepuszczalność - nie powodują retencji,
    •    elastyczność i sprężystość - doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
    •    wytrzymałość - na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
    •    odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
    •    żywotność - konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
    •    estetyczność - estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
    •    odporność na sabotaż - podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
    •    pochłanianie hałasu - stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
    •    elastyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyjazne dla środowiska naturalnego.


   

 

RYSUNEK POGLĄDOWY: 

 

 

Sposób wiązania krawędzi koszy za pomocą drutu

 


APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2006-03-2022 termin ważności 31.03.2001

REKOMANDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1029/2006 termin ważności 30.09.2011